4
taxa
4 insects

Photos / Sounds

040212_9897

What

butterflies & moths Order Lepidoptera

Observer

alok

Date

April 2, 2012 12:29 AM IST

Place

Kalatop (Google, OSM)

Photos / Sounds

040212_9896

What

Superfamily Pyraloidea Superfamily Pyraloidea

Observer

alok

Date

April 2, 2012 12:29 AM IST

Place

Kalatop (Google, OSM)

Photos / Sounds

040212_9895

What

Leafrollers Subfamily Tortricinae

Observer

alok

Date

April 2, 2012 12:29 AM IST

Place

Kalatop (Google, OSM)

Description

Tortricidae, Tortricinae

Photos / Sounds

040212_9900

What

butterflies & moths Order Lepidoptera

Observer

alok

Date

April 2, 2012 12:31 AM IST

Place

Kalatop (Google, OSM)

Photos / Sounds

040212_9900

What

butterflies & moths Order Lepidoptera

Observer

alok

Date

April 2, 2012 12:31 AM IST

Place

Kalatop (Google, OSM)

Photos / Sounds

040212_9901

Observer

alok

Date

April 2, 2012 01:06 AM IST

Place

Kalatop (Google, OSM)

Photos / Sounds

040212_9905

What

butterflies & moths Order Lepidoptera

Observer

alok

Date

April 2, 2012 01:09 AM IST

Place

Kalatop (Google, OSM)