2
taxa
1 bird
1 plant

Photos / Sounds

Square

What

Northern Saw-whet Owl Aegolius acadicus

Observer

gwark

Date

February 8, 2019 01:29 PM AKST

Photos / Sounds

Square

What

Lanky Moss Rhytidiadelphus loreus

Observer

gwark

Date

February 8, 2019 04:00 PM AKST