Araña de pared

Selenops mexicanus

Resumen 1

Selenops mexicanus es una especie de araña araenomorfa de la familia de los selenópidos.

Sources and Credits

  1. (c) Wikipedia, some rights reserved (CC BY-SA), https://es.wikipedia.org/wiki/Selenops_mexicanus

More Info

iNat Map