Обыкновенная морская свинья

Phocoena phocoena

Обзор 2

Обыкновенная морская свинья (лат. Phocoena phocoena) — животное семейства морские свиньи (Phocoenidae).

Sources and Credits

  1. (c) Ecomare/Salko de Wolf, some rights reserved (CC BY-SA), http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ecomare_-_bruinvis_Michael_in_2015_(bruinvis-michael2015-9313-sw).jpg
  2. (c) Wikipedia, some rights reserved (CC BY-SA), https://ru.wikipedia.org/wiki/Phocoena_phocoena

More Info

iNat Map