Καρχαρίας αλεπού

Alopias vulpinus

Πληροφορίες: 4

Επικινδυνότητα: Ακίνδυνο είδος
Κατάσταση διατήρησης (IUCN): Endangered

Noμοθεσίες που τον προστατεύουν:
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθμ. 43/2014,
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθμ. 72/2016

Βιολογία:
Είναι πελαγικό είδος.
Ζει σε βάθος από 0 έως 650 μέτρα.
Μπορεί να φτάσει σε μήκος τα 573 εκατοστά. Κοινό του μήκος είναι τα 450 εκ.
Ενηλικιώνεται στα 303 εκ. (το οποίο αντιστοιχεί για τα αρσενικά περίπου στα 3-7 χρόνια και για τα θηλυκά στα 3-9 χρόνια)
Μπορεί να ζήσει μέχρι 25 χρονών.
Μέγιστο βάρος που έχει καταγραφεί είναι τα 348 κιλά.
Τρέφεται με ψάρια, καλαμάρια, χταπόδια, μαλακόστρακα και σπάνια με θαλασσοπούλια.
​Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του ο μεγάλος άνω λοβός του ουραίου πτερυγίου που το χρησιμοποιεί για να «χτυπά» τα συμπαγή κοπάδια των ψαριών.

Αναπαραγωγή:
Είναι ωοζωοτόκο είδος.
Γεννάει 2 με 4 μικρά. Συνήθως 2.
Τα νεογνά έχουν μήκος 114 με 150 εκ.

Sources and Credits

  1. NOAA Observer Program, no known copyright restrictions (public domain), https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/33/Alopias_vulpinus_hooked.jpg
  2. (c) Robertson Ross, some rights reserved (CC BY-NC-SA), https://biogeodb.stri.si.edu/caribbean/resources/img/images/species/43_2337.jpg
  3. (c) Robertson Ross, some rights reserved (CC BY-NC-SA), https://biogeodb.stri.si.edu/caribbean/resources/img/images/species/43_2500.jpg
  4. (c) Chris Taklis, some rights reserved (CC BY-SA)

More Info

iNat Map