Καρχαρίνος βραχύουρος

Carcharhinus brachyurus

Πληροφορίες: 5

Επικινδυνότητα: Επικίνδυνο είδος
Κατάσταση διατήρησης (IUCN): Data Deficient

Noμοθεσίες που τον προστατεύουν:
​-

​Βιολογία:
Είναι υφαλόφιδο είδος.
Ζει σε βάθος από 0 έως 360 μέτρα.
Μπορεί να φτάσει σε μήκος τα 325 εκατοστά.
Ενηλικιώνεται στα 230 εκ. (το οποίο αντιστοιχεί για τα αρσενικά περίπου στα 13-19 χρόνια και για τα θηλυκά στα 19-20 χρόνια)
Μπορεί να ζήσει μέχρι 30 χρονών.
Μέγιστο βάρος που έχει καταγραφεί είναι τα 304,6 κιλά.
Τρέφεται με ψάρια, κεφαλόποδα, μικρούς καρχαρίες και σαλάχια.

Αναπαραγωγή:
Είναι ζωοτόκο είδος.
Γεννάει 7 με 20 μικρά.
Τα νεογνά έχουν μήκος 59 με 70 εκ.

Sources and Credits

  1. (c) Gina, some rights reserved (CC BY-NC), https://www.inaturalist.org/photos/13484852
  2. (c) Gina, some rights reserved (CC BY-NC), https://www.inaturalist.org/photos/13484853
  3. (c) Robertson Ross, some rights reserved (CC BY-NC-SA), https://biogeodb.stri.si.edu/caribbean/resources/img/images/species/92_2943.jpg
  4. (c) Robertson Ross, some rights reserved (CC BY-NC-SA), https://biogeodb.stri.si.edu/caribbean/resources/img/images/species/92_2944.jpg
  5. (c) Chris Taklis, some rights reserved (CC BY-SA)

More Info

iNat Map