Καρχαρίνος μελανόακρος

Carcharhinus limbatus

Πληροφορίες: 5

Επικινδυνότητα: Επικίνδυνο είδος
Κατάσταση διατήρησης (IUCN): Data Deficient

Noμοθεσίες που τον προστατεύουν:
​-

​Βιολογία:
Είναι υφαλόφιδο είδος.
Ζει σε βάθος από 0 έως 300 μέτρα. Συνήθως από 0 έως 30 μέτρα.
Μπορεί να φτάσει σε μήκος τα 275 εκατοστά. Κοινό του μήκος είναι τα 150 εκ.
Ενηλικιώνεται στα 165 εκ.
Μπορεί να ζήσει μέχρι 12 χρονών.
Μέγιστο βάρος που έχει καταγραφεί είναι τα 122,8 κιλά.
Τρέφεται με ψάρια, μικρούς καρχαρίες, σαλάχια, κεφαλόποδα και καρκινοειδή.

Αναπαραγωγή:
Είναι ζωοτόκο είδος.
Γεννάει 1 με 10 μικρά.
Τα νεογνά έχουν μήκος 38 με 72 εκ.

Sources and Credits

  1. (c) Albert kok, some rights reserved (CC BY-SA), http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Carcharhinus_limbatus_(2).jpg
  2. (c) Patty P, some rights reserved (CC BY-NC), http://www.inaturalist.org/photos/4771227
  3. D Ross Robertson, no known copyright restrictions (public domain), http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Carcharhinus_limbatus_lower_teeth.jpg
  4. D Ross Robertson, no known copyright restrictions (public domain), http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Carcharhinus_limbatus_upper_teeth.jpg
  5. (c) Chris Taklis, some rights reserved (CC BY-SA)

More Info

iNat Map