Καρχαρίνος μελανόφτερος

Carcharhinus melanopterus

Πληροφορίες: 6

Επικινδυνότητα: Επικίνδυνο είδος
Κατάσταση διατήρησης (IUCN): Near Threatened

Noμοθεσίες που τον προστατεύουν:
​-

​Βιολογία:
Είναι υφαλόφιδο είδος.
Ζει σε βάθος από 20 έως 75 μέτρα.
Μπορεί να φτάσει σε μήκος τα 200 εκατοστά.
Ενηλικιώνεται από τα 91 μέχρι τα 120 εκ.
Άγνωστο πόσα χρόνια ζει.
Μέγιστο βάρος που έχει καταγραφεί είναι τα 13,55 κιλά.
Τρέφεται με ψάρια, κεφαλόποδα, καρκινοειδή και μαλάκια.

Αναπαραγωγή:
Είναι ζωοτόκο είδος.
Γεννάει 2 με 4 μικρά.
Τα νεογνά έχουν μήκος 33 με 52 εκ.

Sources and Credits

  1. (c) zsispeo, some rights reserved (CC BY-NC-SA), https://www.flickr.com/photos/zsispeo/36123502541/
  2. (c) Geoff Shuetrim, some rights reserved (CC BY), http://www.inaturalist.org/photos/5463268
  3. Daviddarom, no known copyright restrictions (public domain), http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Carcharhinus_melanopterus_Red_Sea.jpg
  4. S. Raredon, no known copyright restrictions (public domain), http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Carcharhinus_melanopterus_lower_teeth.jpg
  5. S. Raredon, no known copyright restrictions (public domain), http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Carcharhinus_melanopterus_upper_teeth.jpg
  6. (c) Chris Taklis, some rights reserved (CC BY-SA)

More Info

iNat Map