Κοκκαγκαθίτης

Centrophorus granulosus

Πληροφορίες: 4

Επικινδυνότητα: Ακίνδυνο είδος
Κατάσταση διατήρησης (IUCN): -

Noμοθεσίες που τον προστατεύουν:
​-

​Βιολογία:
Είναι βενθοπελαγικό είδος.
Ζει σε βάθος από 50 έως 1440 μέτρα. Συνήθως από 200 έως 600 μέτρα.
Μπορεί να φτάσει σε μήκος τα 170 εκατοστά.
​Τα αρσενικά ενηλικιώνονται στα 105 - 118 εκ. Τα θηλυκά άγνωστο πότε ενηλικιώνονται.
Άγνωστο πόσα χρόνια ζει.
Άγνωστο πόσα κιλά μπορεί να φτάσει.
Τρέφεται με ψάρια, καλαμάρια και καρκινοειδή.

Αναπαραγωγή:
Είναι ωοζωοτόκο είδος.
Γεννάει 1 με 2 μικρά.
Τα νεογνά έχουν μήκος 30 με 42 εκ.​​​​

Sources and Credits

  1. (c) Òscar Pauner Ramírez, some rights reserved (CC BY-NC-ND), http://www.inaturalist.org/photos/1570809
  2. (c) Robertson Ross, some rights reserved (CC BY-NC-SA), https://biogeodb.stri.si.edu/caribbean/resources/img/images/species/2705_2291.jpg
  3. (c) Robertson Ross, some rights reserved (CC BY-NC-SA), https://biogeodb.stri.si.edu/caribbean/resources/img/images/species/2705_3122.jpg
  4. (c) Chris Taklis, some rights reserved (CC BY-SA)

More Info

iNat Map