Μικροκεντροφόρος

Centrophorus uyato

Πληροφορίες: 3

Επικινδυνότητα: Ακίνδυνο είδος
Κατάσταση διατήρησης (IUCN): Vulnerable

Noμοθεσίες που τον προστατεύουν:
​-

​Βιολογία:
Είναι βαθυπελαγικό είδος.
Ζει σε βάθος από 50 έως 1400 μέτρα.
Μπορεί να φτάσει σε μήκος τα 110 εκατοστά.
Ενηλικιώνεται από τα 75 μέχρι τα 89 εκ. (το οποίο αντιστοιχεί για τα αρσενικά περίπου στα 7-8 χρόνια και για τα θηλυκά στα 12-16 χρόνια)
Άγνωστο πόσα χρόνια ζει.
Μέγιστο βάρος που έχει καταγραφεί είναι τα 7,3 κιλά.
Τρέφεται με ψάρια και καλαμάρια.

Αναπαραγωγή:
Είναι ωοζωοτόκο είδος.
Γεννάει συνήθως μόνο 1 μικρό.
Τα νεογνά έχουν μήκος 40 με 50 εκ.​​​

Sources and Credits

  1. (c) Tambja, some rights reserved (CC BY-SA), https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fa/Centrophorus_gran.JPG
  2. (c) Fausto Tinti, University of Bologna - Italy, some rights reserved (CC BY-NC-SA), http://www.boldsystems.org/archive/image.php?id=bold.org/1225896
  3. (c) Chris Taklis, some rights reserved (CC BY-SA)

More Info

iNat Map