​Σαπουνάς ή προσκυνητής

Cetorhinus maximus

Πληροφορίες: 3

Επικινδυνότητα: Ακίνδυνο είδος
Κατάσταση διατήρησης (IUCN): Endangered

Noμοθεσίες που τον προστατεύουν:
​ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθμ. 43/2014,
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθμ. 72/2016,
​Διεθνής Σύμβαση CITES,
​Αρ. Πρωτ. 4531/83795/20-7-2016 έγγραφο της Δ/ΝΣΗΣ Αλιευτικής Πολιτικής και Αλ. Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων,
GFCM 36/2012/3​

​Βιολογία:
Είναι πελαγικό είδος.
Ζει σε βάθος από 0 έως 2000 μέτρα.
Μπορεί να φτάσει σε μήκος τα 1520 εκατοστά.Κοινό μήκος είναι τα 700 εκ.
Ενηλικιώνεται από τα 500 μέχρι τα 980 εκ. (το οποίο αντιστοιχεί για τα αρσενικά περίπου στα 12-16 χρόνια και για τα θηλυκά στα 16-20 χρόνια)
Μπορεί να ζήσει μέχρι 50 χρονών.
Μέγιστο βάρος που έχει καταγραφεί είναι 4,0 τόνοι.
Τρέφεται με ζωοπλαγκτόν.

Αναπαραγωγή:
Είναι ωοζωοτόκο είδος.
Γεννάει μέχρι 6 μικρά.
Τα νεογνά έχουν μήκος 150 με 200 εκ.​​​​

Sources and Credits

  1. Greg Skomal / NOAA Fisheries Service, no known copyright restrictions (public domain), https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0b/Cetorhinus_maximus_by_greg_skomal.JPG
  2. (c) National Museums Northern Ireland and its licensors, some rights reserved (CC BY-NC-SA), http://www.habitas.org.uk/marinelife/pisces/cetmax.jpg
  3. (c) Chris Taklis, some rights reserved (CC BY-SA)

More Info

iNat Map