Σκυμνοσκυλόψαρο

Dalatias licha

Πληροφορίες: 4

Επικινδυνότητα: Ακίνδυνο είδος
Κατάσταση διατήρησης (IUCN): Vulnerable

Noμοθεσίες που τον προστατεύουν:

​Βιολογία:
Είναι βαθυπελαγικό είδος.
Ζει σε βάθος από 37 έως 1800 μέτρα. Συνήθως από 300 έως 600 μέτρα.
Μπορεί να φτάσει σε μήκος τα 182 εκατοστά.
Ενηλικιώνεται από τα 117 μέχρι τα 159 εκ. (το οποίο αντιστοιχεί περίπου στα 15,5-21,5 χρόνια)
Μπορεί να ζήσει μέχρι 36 χρονών.
Άγνωστο πόσα κιλά μπορεί να φτάσει.
Τρέφεται με ψάρια, σαλάχια, άλλους καρχαρίες, κεφαλόποδα και καρκινοειδή .

Αναπαραγωγή:
Είναι ωοζωοτόκο είδος.
Γεννάει 10 με 20 μικρά.
Τα νεογνά έχουν μήκος 30 με 42 εκ.​​​​​

Sources and Credits

  1. (c) Fausto Tinti, University of Bologna - Italy, some rights reserved (CC BY-NC-SA), http://www.boldsystems.org/archive/image.php?id=bold.org/1227051
  2. (c) Clinton Duffy, some rights reserved (CC BY-NC), https://inaturalist.nz/photos/4831490
  3. (c) Luca Oddone, some rights reserved (CC BY-SA), https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9e/Dalatias_licha_jaw.JPG
  4. (c) Chris Taklis, some rights reserved (CC BY-SA)

More Info

iNat Map