Αχινοσκυλόψαρο

Echinorhinus brucus

Πληροφορίες: 4

Επικινδυνότητα: Ακίνδυνο είδος
Κατάσταση διατήρησης (IUCN): Endangered

Noμοθεσίες που τον προστατεύουν:
​-

​Βιολογία:
Είναι βαθυπελαγικό είδος.
Ζει σε βάθος από 10 έως 900 μέτρα. Συνήθως από 350 έως 900 μέτρα.
Μπορεί να φτάσει σε μήκος τα 310 εκατοστά. Κοινό μήκος είναι τα 200 εκ.
Ενηλικιώνεται περίπου στα 200 εκ.
Άγνωστο πόσα χρόνια ζει.
Άγνωστο πόσα κιλά μπορεί να φτάσει.
Τρέφεται με ψάρια, καβούρια και μικρότερους καρχαρίες.

Αναπαραγωγή:
Είναι ωοζωοτόκο είδος.
Γεννάει 15 με 26 μικρά.
Τα νεογνά έχουν μήκος 29 με 90 εκ.​​​​

Sources and Credits

  1. Arthur Bartholemew, no known copyright restrictions (public domain), https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3d/Echinorhinus_brucus_Mc_Coy.jpg
  2. (c) Robertson Ross, some rights reserved (CC BY-NC-SA), https://biogeodb.stri.si.edu/caribbean/resources/img/images/species/2713_2341.jpg
  3. (c) Robertson Ross, some rights reserved (CC BY-NC-SA), https://biogeodb.stri.si.edu/caribbean/resources/img/images/species/2713_3164.jpg
  4. (c) Chris Taklis, some rights reserved (CC BY-SA)

More Info

iNat Map