Μαυροαγκαθίτης

Etmopterus spinax

Πληροφορίες: 4

Επικινδυνότητα: Ακίνδυνο είδος
Κατάσταση διατήρησης (IUCN): Least Concern

Noμοθεσίες που τον προστατεύουν:
​-

​Βιολογία:
Είναι βαθυπελαγικό είδος.
Ζει σε βάθος από 200 έως 2490 μέτρα. Συνήθως από 200 έως 500 μέτρα.
Μπορεί να φτάσει σε μήκος τα 60 εκατοστά. Κοινό μήκος είναι τα 45 εκ.
Ενηλικιώνεται από τα 33 μέχρι τα 36 εκ. (το οποίο αντιστοιχεί περίπου στα 5-6 χρόνια)
Άγνωστο πόσα χρόνια ζει
Μέγιστο βάρος που έχει καταγραφεί είναι 850 γραμμάρια.
Τρέφεται με ψάρια, καλαμάρια και καρκινοειδή.

Αναπαραγωγή:
Είναι ωοζωοτόκο είδος.
Γεννάει 6 με 20 μικρά.

Sources and Credits

  1. Gervais et Boulart, no known copyright restrictions (public domain), https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0c/Etmopterus_spinax_Gervais.jpg
  2. Etrusko25, no known copyright restrictions (public domain), https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/88/Etmopterus_spinax_Sardinia.jpg
  3. (c) WoRMS for SMEBD, some rights reserved (CC BY-NC-SA), http://images.marinespecies.org/resized/2247_etmopterus-spinax-linnaeus-1758.jpg
  4. (c) Chris Taklis, some rights reserved (CC BY-SA)

More Info

iNat Map