Γαλέος

Galeorhinus galeus

Πληροφορίες: 2

Επικινδυνότητα: Ακίνδυνο είδος
Κατάσταση διατήρησης (IUCN): Vulnerable

Noμοθεσίες που τον προστατεύουν:
Αρ. Πρωτ. 4531/83795/20-7-2016 έγγραφο της Δ/ΝΣΗΣ Αλιευτικής Πολιτικής και Αλ. Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
Σύμβαση της Βαρκελώνης
GFCM 36/2012/3​

​Βιολογία:
Είναι βενθοπελαγικό είδος.
Ζει σε βάθος από 0 έως 1100 μέτρα. Συνήθως από 2 έως 471 μέτρα.
Μπορεί να φτάσει σε μήκος τα 195 εκατοστά. Κοινό μήκος είναι τα 160 εκ.
Ενηλικιώνεται από τα 120 μέχρι τα 180 εκ.
Μπορεί να ζήσει μέχρι 55 χρονών.
Μέγιστο βάρος που έχει καταγραφεί είναι 44,7 κιλά.
Τρέφεται με ψάρια, καρκινοειδή, κεφαλόποδα, σκώληκες και εχινόδερμα.

Αναπαραγωγή:
Είναι ωοζωοτόκο είδος.
Γεννάει 6 με 52 μικρά.
Τα νεογνά έχουν μήκος 30 με 36 εκ.​​​​​​

Sources and Credits

  1. (c) anonymous, some rights reserved (CC BY-NC), http://www.biopix.com/PhotosMedium/JCS%20Galeorhinus%20galeus%2041501.jpg
  2. (c) Chris Taklis, some rights reserved (CC BY-SA)

More Info

iNat Map