Εξαβράγχιος

Hexanchus griseus

Πληροφορίες: 4

Επικινδυνότητα: Ακίνδυνο είδος
Κατάσταση διατήρησης (IUCN): Least Concern

Noμοθεσίες που τον προστατεύουν:
ΠΔ 67/1981
Εγκύκλιος ΥΠΕΚΑ 127703/602/18-02-2013

​Βιολογία:
Είναι βαθυπελαγικό είδος.
Ζει σε βάθος από 1 έως 2500 μέτρα. Συνήθως από 180 έως 1100 μέτρα.
Μπορεί να φτάσει σε μήκος τα 482 εκατοστά. Κοινό μήκος είναι τα 300 εκ.
Ενηλικιώνεται από τα 315 μέχρι τα 420 εκ.
Άγνωστο πόσα χρόνια ζει.
​Μέγιστο βάρος που έχει καταγραφεί είναι 590 κιλά.
Τρέφεται με διάφορα είδη θαλάσσιων οργανισμών όπως ψάρια, καρχαρίες, σαλάχια, χίμαιρες, καλαμάρια, καβούρια, γαρίδες, ακόμα και φώκιες.

Αναπαραγωγή:
Είναι ωοζωοτόκο είδος.
Γεννάει 22 με 108 μικρά. Συνήθως περίπου 100 μικρά.
Τα νεογνά έχουν μήκος 60 με 75 εκ.​​​​​​

Sources and Credits

  1. (c) Eggs_11, some rights reserved (CC BY), http://farm6.static.flickr.com/5027/5690196591_7dca61467b.jpg
  2. (c) Eggs_11, some rights reserved (CC BY), http://farm6.static.flickr.com/5306/5690196721_82e7c0a82f.jpg
  3. (c) Robertson Ross, some rights reserved (CC BY-NC-SA), https://biogeodb.stri.si.edu/caribbean/resources/img/images/species/129_2393.jpg
  4. (c) Chris Taklis, some rights reserved (CC BY-SA)

More Info

iNat Map