Αστρογαλέος

Mustelus asterias

Πληροφορίες: 4

Επικινδυνότητα: Ακίνδυνο είδος
Κατάσταση διατήρησης (IUCN): Vulnerable

Noμοθεσίες που τον προστατεύουν:
-

​Βιολογία:
Είναι βενθοπελαγικό είδος.
Ζει σε βάθος από 0 έως 350 μέτρα.
Μπορεί να φτάσει σε μήκος τα 140 εκατοστά.
Ενηλικιώνεται περίπου στα 80 εκ. (το οποίο αντιστοιχεί για τα αρσενικά περίπου στα 4-5 χρόνια και για τα θηλυκά στα 6 χρόνια)
Μπορεί να ζήσει μέχρι 13 χρονών.
​Μέγιστο βάρος που έχει καταγραφεί είναι 4,8 κιλά.
Τρέφεται κυρίως με καρκινοειδή.

Αναπαραγωγή:
Είναι ωοζωοτόκο είδος.
Γεννάει 7 με 15 μικρά.
Τα νεογνά έχουν μήκος περίπου 30 εκ.​​​​​​​​

Sources and Credits

  1. (c) anonymous, some rights reserved (CC BY-NC), http://www.biopix.com/PhotosMedium/JCS%20Mustelus%20asterias%2041511.jpg
  2. (c) anonymous, some rights reserved (CC BY-NC), http://www.biopix.com/PhotosMedium/Mustelus%20asterias%2000001.JPG
  3. (c) anonymous, some rights reserved (CC BY-NC), http://www.biopix.com/PhotosMedium/JCS%20Mustelus%20asterias%2041508.jpg
  4. (c) Chris Taklis, some rights reserved (CC BY-SA)

More Info

iNat Map