Αχινόγατος

Oxynotus centrina

Πληροφορίες: 3

Επικινδυνότητα: Ακίνδυνο είδος
Κατάσταση διατήρησης (IUCN): Critical Endangered

Noμοθεσίες που τον προστατεύουν:
Αρ. Πρωτ. 4531/83795/20-7-2016 έγγραφο της Δ/ΝΣΗΣ Αλιευτικής Πολιτικής και Αλ. Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
GFCM 36/2012/3​

​Βιολογία:
Είναι βαθυπελαγικό είδος.
Ζει σε βάθος από 40 έως 777 μέτρα.
Μπορεί να φτάσει σε μήκος τα 150 εκατοστά. Κοινό μήκος είναι τα 55 εκ.
Ενηλικιώνεται περίπου στα 50 με 70 εκ.
Μπορεί να ζήσει μέχρι 20 χρονών.
Άγνωστο πόσα κιλά μπορεί να φτάσει.
Τρέφεται με πολυχαετές και σκώληκες, όπως με καρκινοειδή και εχινόδερμα.

Αναπαραγωγή:
Είναι ωοζωοτόκο είδος.
Γεννάει 7 με 8 μικρά.
Τα νεογνά έχουν μήκος 21 με 24 εκ.​​​​​​​​

Sources and Credits

  1. (c) Fausto Tinti, University of Bologna - Italy, some rights reserved (CC BY-NC-SA), http://www.boldsystems.org/archive/image.php?id=bold.org/1225930
  2. (c) Fausto Tinti, University of Bologna - Italy, some rights reserved (CC BY-NC-SA), http://www.boldsystems.org/archive/image.php?id=bold.org/1225933
  3. (c) Chris Taklis, some rights reserved (CC BY-SA)

More Info

iNat Map