Σκυλοψαράκι

Scyliorhinus canicula

Πληροφορίες: 5

Επικινδυνότητα: Ακίνδυνο είδος
​Κατάσταση διατήρησης (IUCN): Least Concern

Noμοθεσίες που τον προστατεύουν:

​Βιολογία:
Είναι βενθικό είδος.
Ζει σε βάθος από 10 έως 780 μέτρα. Συνήθως από 80 έως 100 μέτρα.
Μπορεί να φτάσει σε μήκος τα 100 εκατοστά. Κοινό μήκος είναι τα 60 εκ.
Ενηλικιώνεται περίπου στα 41 με 64 εκ.
Μπορεί να ζήσει μέχρι 12 χρονών.
​Μέγιστο βάρος που έχει καταγραφεί είναι 1,3 κιλά.
Τρέφεται με μαλάκια, μικρά κεφαλόποδα, πολύχαιτοι σκώληκες αλλά και ψάρια.

Αναπαραγωγή:
Είναι ωοτόκο είδος.
Γεννάει 29 με 62 μικρά.
Τα νεογνά έχουν μήκος 8 με 10 εκ.​​​​​​​​

Sources and Credits

  1. (c) joe, some rights reserved (CC BY-NC-ND), https://www.flickr.com/photos/jb1562/3562620170/
  2. (c) anonymous, some rights reserved (CC BY-NC), http://www.biopix.com/PhotosMedium/Scyliorhinus%20canicula%2000016.JPG
  3. (c) Assianir, some rights reserved (CC BY-SA), http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Scyliorhinus_canicula_3.jpg
  4. (c) Sander van der Wel, some rights reserved (CC BY-SA), http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Scyliorhinus_canicula_foetus_in_an_egg.jpg
  5. (c) Chris Taklis, some rights reserved (CC BY-SA)

More Info

iNat Map