Λαίμαργος

Somniosus rostratus

Πληροφορίες: 3

Επικινδυνότητα: Ακίνδυνο είδος
Κατάσταση διατήρησης (IUCN): Data Deficient

Noμοθεσίες που τον προστατεύουν:
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθμ. 72/2016

​Βιολογία:
Είναι βαθύφιο είδος.
Ζει σε βάθος από 200 έως 1330 μέτρα.
Μπορεί να φτάσει σε μήκος τα 143 εκατοστά. Κοινό μήκος είναι τα 100 εκ.
Ενηλικιώνεται περίπου στα 71 με 80 εκ.
Άγνωστο πόσα χρόνια ζει.
Άγνωστο πόσα κιλά μπορεί να φτάσει.
Τρέφεται πιθανόν με βαθέων υδάτων ψάρια και ασπόνδυλα.

Αναπαραγωγή:
Είναι ωοζωοτόκο είδος.
Γεννάει 5 με 17 μικρά.
Τα νεογνά έχουν μήκος 21 με 28 εκ.​​​​​​​​

Sources and Credits

  1. (c) Jguallart, some rights reserved (CC BY-SA), http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Somniosus_rostratus_adult_JGF.jpg
  2. (c) WoRMS for SMEBD, some rights reserved (CC BY-NC-SA), http://images.marinespecies.org/resized/2254_somniosus-rostratus-risso-1827.jpg
  3. (c) Chris Taklis, some rights reserved (CC BY-SA)

More Info

iNat Map