Κτενοζύγαινα

Sphyrna lewini

Πληροφορίες: 4

Επικινδυνότητα: Επικίνδυνο είδος
Κατάσταση διατήρησης (IUCN): Data Deficient

Noμοθεσίες που τον προστατεύουν:
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθμ. 43/2014
​​Διεθνής Σύμβαση CITES
Αρ. Πρωτ. 4531/83795/20-7-2016 έγγραφο της Δ/ΝΣΗΣ Αλιευτικής Πολιτικής και Αλ. Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
​Σύμβαση της Βαρκελώνης

​Βιολογία:
Είναι υφάλμυρο είδος.
Ζει σε βάθος από 0 έως 1000 μέτρα. Συνήθως από 0 έως 25 μέτρα.
Μπορεί να φτάσει σε μήκος τα 430 εκατοστά. Κοινό μήκος είναι τα 360 εκ.
Ενηλικιώνεται περίπου στα 140 με 273 εκ.
Μπορεί να ζήσει μέχρι 35 χρονών.
​Μέγιστο βάρος που έχει καταγραφεί είναι 152,4 κιλά.
Τρέφεται με ψάρια και κεφαλόποδα, επίσης με αστακούς, γαρίδες, καβούρια, σαλάχια και καρχαρίες.

Αναπαραγωγή:
Είναι ζωοτόκο είδος.
Γεννάει 13 με 23 μικρά.
Τα νεογνά έχουν μήκος 45 με 50 εκ.​​​​​​​​

Sources and Credits

  1. (c) NOAA Photo Library, some rights reserved (CC BY), http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Corl0185_(27497222863).jpg
  2. (c) Kris-Mikael Krister, some rights reserved (CC BY), https://www.flickr.com/photos/148835878@N08/35588832384/
  3. (c) Franklin Alexander Guzman, some rights reserved (CC BY-NC), https://www.inaturalist.org/photos/10447385
  4. (c) Chris Taklis, some rights reserved (CC BY-SA)

More Info

iNat Map