Μεγαλοζύγαινα

Sphyrna mokarran

Πληροφορίες: 7

Επικινδυνότητα: Επικίνδυνο είδος
Κατάσταση διατήρησης (IUCN): Data Deficient

Noμοθεσίες που τον προστατεύουν:
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθμ. 43/2014
​​Διεθνής Σύμβαση CITES
Αρ. Πρωτ. 4531/83795/20-7-2016 έγγραφο της Δ/ΝΣΗΣ Αλιευτικής Πολιτικής και Αλ. Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
Σύμβαση της Βαρκελώνης

​Βιολογία:
Είναι υφάλμυρο είδος.
Ζει σε βάθος από 1 έως 300 μέτρα. Συνήθως από 1 έως 100 μέτρα.
Μπορεί να φτάσει σε μήκος τα 610 εκατοστά. Κοινό μήκος είναι τα 370 εκ.
Ενηλικιώνεται περίπου στα 210 με 300 εκ.
Μπορεί να ζήσει μέχρι 39 χρονών.
​Μέγιστο βάρος που έχει καταγραφεί είναι 449,5 κιλά.
Προτιμά να τρέφεται με βατοειδή, ροφούς, θαλάσσια γατόψαρα, αλλά τρέφεται και με μικρά ψάρια, καβούρια, καλαμάρια, άλλους καρχαρίες, σαλάχια και αστακούς.

Αναπαραγωγή:
Είναι ζωοτόκο είδος.
Γεννάει 13 με 42 μικρά.
Τα νεογνά έχουν μήκος 50 με 70 εκ.​​​​​​​​​

Sources and Credits

  1. (c) Christa Rohrbach, some rights reserved (CC BY-NC-SA), https://www.flickr.com/photos/megaptera/26429506405/
  2. (c) Christa Rohrbach, some rights reserved (CC BY-NC-SA), https://www.flickr.com/photos/megaptera/25579437384/
  3. (c) Christa Rohrbach, some rights reserved (CC BY-NC-SA), https://www.flickr.com/photos/megaptera/25903717050/
  4. (c) Albert kok, some rights reserved (CC BY-SA), http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Great_hammerhead2.jpg
  5. D Ross Robertson, no known copyright restrictions (public domain), http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sphyrna_mokarran_upper_teeth.jpg
  6. D Ross Robertson, no known copyright restrictions (public domain), http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sphyrna_mokarran_lower_teeth.jpg
  7. (c) Chris Taklis, some rights reserved (CC BY-SA)

More Info

iNat Map