Ζύγαινα

Sphyrna zygaena

Πληροφορίες: 3

Επικινδυνότητα: Επικίνδυνο είδος
Κατάσταση διατήρησης (IUCN): Critical Endangered

Noμοθεσίες που τον προστατεύουν:
Διεθνής Σύμβαση CITES
Αρ. Πρωτ. 4531/83795/20-7-2016 έγγραφο της Δ/ΝΣΗΣ Αλιευτικής Πολιτικής και Αλ. Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
​Σύμβαση της Βαρκελώνης
GFCM 36/2012/3​

​Βιολογία:
Είναι υφάλμυρο είδος.
Ζει σε βάθος από 0 έως 200 μέτρα. Συνήθως από 0 έως 20 μέτρα.
Μπορεί να φτάσει σε μήκος τα 500 εκατοστά. Κοινό μήκος είναι τα 335 εκ.
Ενηλικιώνεται περίπου στα 265 εκ.
Μπορεί να ζήσει μέχρι 22 χρονών.
​Μέγιστο βάρος που έχει καταγραφεί είναι 400 κιλά.
Προτιμά να τρέφεται με μικρούς καρχαρίες, σαλάχια αλλά τρέφεται επίσης και με ψάρια, γαρίδες, καβούρια και κεφαλόποδα.

Αναπαραγωγή:
Είναι ζωοτόκο είδος.
Γεννάει 20 με 50 μικρά.
Τα νεογνά έχουν μήκος 50 με 60 εκ.​​​​​​​​​

Sources and Credits

  1. (c) NCCA Official, some rights reserved (CC BY-NC-SA), https://www.flickr.com/photos/nccaofficial/18258544740/
  2. (c) Gonzalo Mucientes Sandoval, some rights reserved (CC BY-NC-SA), https://www.inaturalist.org/photos/20432855
  3. (c) Chris Taklis, some rights reserved (CC BY-SA)

More Info

iNat Map