Ακανθορίνα

Squatina aculeata

Πληροφορίες: 2

Επικινδυνότητα: Ακίνδυνο είδος
Κατάσταση διατήρησης (IUCN): Critical Endangered

Noμοθεσίες που τον προστατεύουν:
Αρ. Πρωτ. 4531/83795/20-7-2016 έγγραφο της Δ/ΝΣΗΣ Αλιευτικής Πολιτικής και Αλ. Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
GFCM 36/2012/3​

​Βιολογία:
Είναι βενθικό είδος.
Ζει σε βάθος από 300 έως 500 μέτρα.
Μπορεί να φτάσει σε μήκος τα 188 εκατοστά. Κοινό μήκος είναι τα 100 εκ.
Ενηλικιώνεται περίπου στα 124 εκ.
Μπορεί να ζήσει μέχρι 15 χρονών.
Άγνωστο πόσα κιλά μπορεί να φτάσει.
Τρέφεται με μικρούς καρχαρίες και γρύλλους.

Αναπαραγωγή:
Είναι ωοζωοτόκο είδος.

Sources and Credits

  1. (c) FAO, some rights reserved (CC BY-NC), http://d1iraxgbwuhpbw.cloudfront.net/images/species/sqacu_u0.gif
  2. (c) Chris Taklis, some rights reserved (CC BY-SA)

More Info

iNat Map