Ματορίνα

Squatina oculata

Πληροφορίες: 3

Επικινδυνότητα: Ακίνδυνο είδος
​Κατάσταση διατήρησης (IUCN): Critical Endangered

Noμοθεσίες που τον προστατεύουν:
Αρ. Πρωτ. 4531/83795/20-7-2016 έγγραφο της Δ/ΝΣΗΣ Αλιευτικής Πολιτικής και Αλ. Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
GFCM 36/2012/3​

​Βιολογία:
Είναι βενθικό είδος.
Ζει σε βάθος από 5 έως 500 μέτρα. Συνήθως από 50 έως 100 μέτρα.
Μπορεί να φτάσει σε μήκος τα 160 εκατοστά. Κοινό μήκος είναι τα 120 εκ.
Ενηλικιώνεται περίπου στα 71 με 82 εκ.
Μπορεί να ζήσει μέχρι 12 χρονών.
Άγνωστο πόσα κιλά μπορεί να φτάσει.
Τρέφεται με μικρά ψάρια.

Αναπαραγωγή:
Είναι ωοζωοτόκο είδος.
​Γεννάει 3 με 8 μικρά.
Τα νεογνά έχουν μήκος 24 με 27 εκ.​​​​​​​​​

Sources and Credits

  1. (c) FAO, some rights reserved (CC BY-NC), http://d1iraxgbwuhpbw.cloudfront.net/images/species/sqocu_u0.gif
  2. (c) Emőke Dénes, some rights reserved (CC BY-SA), https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/12/Hal_-_Squatina_oculata.jpg
  3. (c) Chris Taklis, some rights reserved (CC BY-SA)

More Info

iNat Map