Αγγελόψαρο

Squatina squatina

Πληροφορίες: 7

Επικινδυνότητα: Ακίνδυνο είδος
Κατάσταση διατήρησης (IUCN): Critical Endangered

Noμοθεσίες που τον προστατεύουν:
​ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθμ. 43/2014,
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθμ. 72/2016,
​Εγκύκλιος ΥΠΕΚΑ 127703/602/18-02-2013
Αρ. Πρωτ. 4531/83795/20-7-2016 έγγραφο της Δ/ΝΣΗΣ Αλιευτικής Πολιτικής και Αλ. Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
GFCM 36/2012/3​

​Βιολογία:
Είναι υφάλμυρο βενθικό είδος.
Ζει σε βάθος από 5 έως 150 μέτρα.
Μπορεί να φτάσει σε μήκος τα 183 εκατοστά. Κοινό μήκος είναι τα 150 εκ.
Ενηλικιώνεται περίπου στα 102 με 169 εκ.
Μπορεί να ζήσει μέχρι 11 χρονών.
​Μέγιστο βάρος που έχει καταγραφεί είναι 80 κιλά.
Τρέφεται κυρίως με επίπεδα και βενθικά ψάρια, αλλά επίσης και με καρκινοειδή και μαλάκια.

Αναπαραγωγή:
Είναι ωοζωοτόκο είδος.
Γεννάει 7 με 25 μικρά.
​Τα νεογνά έχουν μήκος 24 με 30 εκ.​​​​​​​​

Sources and Credits

  1. (c) jome jome, some rights reserved (CC BY-NC-ND), https://www.flickr.com/photos/jomejome/1983223668/
  2. (c) jome jome, some rights reserved (CC BY-NC-ND), https://www.flickr.com/photos/jomejome/1983220262/
  3. (c) jome jome, some rights reserved (CC BY-NC-ND), https://www.flickr.com/photos/jomejome/5099935558/
  4. (c) jome jome, some rights reserved (CC BY-NC-ND), https://www.flickr.com/photos/jomejome/4169896708/
  5. (c) vicmar, some rights reserved (CC BY-NC), uploaded by vicmar, http://www.inaturalist.org/photos/2641739
  6. D Ross Robertson, no known copyright restrictions (public domain), http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Squatina_californica_jaws.jpg
  7. (c) Chris Taklis, some rights reserved (CC BY-SA)

More Info

iNat Map