Λαγοκέφαλος του Σουέζ

Lagocephalus suezensis

Περιγραφή: 4

Ο Lagocephalus suezensis, είναι είδος της οικογένειας Tetraodontidae.
Εντοπίζεται σε βάθη από 0 μέχρι 100 μέτρα.
Μπορεί να φτάσει μέχρι τα 18 εκατοστά.

Τρέφεται με ψάρια, μαλάκια και καρκινοειδή.
Είναι ωοτόκο είδος.

Sources and Credits

  1. (c) Randall, J.E., some rights reserved (CC BY-NC), http://d1iraxgbwuhpbw.cloudfront.net/images/species/lasue_u2.jpg
  2. (c) Randall, J.E., some rights reserved (CC BY-NC), http://d1iraxgbwuhpbw.cloudfront.net/images/species/lasue_u1.jpg
  3. (c) Smithsonian Institution, National Museum of Natural History, Department of Vertebrate Zoology, Division of Fishes, some rights reserved (CC BY-NC-SA), https://collections.nmnh.si.edu/services/media.php?env=fishes&irn=10030549
  4. (c) Chris Taklis, some rights reserved (CC BY-SA)

More Info

iNat Map