Καστανόραχος Λαγοκέφαλος

Lagocephalus spadiceus

Περιγραφή: 4

Ο Lagocephalus spadiceus, είναι είδος της οικογένειας Tetraodontidae.
Εντοπίζεται σε βάθη από 3 μέχρι 200 μέτρα. Συνήθως σε λιγότερο από 50 μέτρα.
Μπορεί να φτάσει μέχρι τα 37,4 εκατοστά, ενώ κοινό μήκος φαίνεται να είναι τα 25 εκατοστά.

Τρέφεται με ψάρια, μαλάκια και καρκινοειδή.
Είναι ωοτόκο είδος.

Sources and Credits

  1. (c) Smithsonian Institution, National Museum of Natural History, Department of Vertebrate Zoology, Division of Fishes, some rights reserved (CC BY-NC-SA), https://collections.nmnh.si.edu/services/media.php?env=fishes&irn=10030545
  2. (c) Smithsonian Institution, National Museum of Natural History, Department of Vertebrate Zoology, Division of Fishes, some rights reserved (CC BY-NC-SA), https://collections.nmnh.si.edu/services/media.php?env=fishes&irn=10333346
  3. no rights reserved, https://www.inaturalist.org/photos/15619077
  4. Adapted by Chris Taklis from a work by (c) Wikipedia, some rights reserved (CC BY-SA), http://en.wikipedia.org/wiki/Lagocephalus_spadiceus

More Info

iNat Map