Κοινός Λαγοκέφαλος

Lagocephalus lagocephalus

Περιγραφή: 3

Ο Lagocephalus lagocephalus είναι είδος της οικογένειας Tetraodontidae.

Εντοπίζεται σε βάθη από 10 μέχρι 476 μέτρα. Συνήθως από 10 με 100 μέτρα.
Μπορεί να φτάσει μέχρι τα 61 εκατοστά.
Μέγιστο βάρος που έχει καταγραφεί είναι τα 3,2 κιλά.
Τρέφεται με καρκινοειδή και καλαμάρια.
​Είναι ωοτόκο είδος.

Sources and Credits

  1. (c) Warwick Moyse, some rights reserved (CC BY-NC), https://www.inaturalist.org/photos/22444195
  2. (c) Salvatore Inzerillo, some rights reserved (CC BY-SA), https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/03/Capolepre_%28Lagocephalus_lagocephalus%29.jpg
  3. (c) Chris Taklis, some rights reserved (CC BY)

More Info

iNat Map