8024 thumb Växter av Abisko National Park

Följande guide representerar de viktigaste växterna som övervakas längs Abisko National Park (ANP) botaniska och fenologiska övervakningsspår. Det finns många fler växter i ANP det här är de som vi hoppas att besökare kommer att observera regelbundet under hela växtsäsongen och under de kommande ...more ↓

Small
röllika 1
Achillea millefolium
Small
rosling 2
Andromeda polifolia
Small
fjällkattfot 3
Antennaria alpina
Small
ripbär 4
Arctous alpina
Small
kruståtel 5
Avenella flexuosa
Small
svarthö 6
Bartsia alpina
fjällbjörk
Betula pubescens pubescens
Small
ormrot 7
Persicaria vivipara
Small
kantljung 8
Cassiope tetragona
Small
mjölkört 9
Chamaenerion angustifolium
Small
fjällsippa 10
Dryas octopetala
Small
nordkråkbär 11
Empetrum nigrum hermaphroditum
Small
midsommarblomster 12
Geranium sylvaticum
Small
humleblomster 13
Geum rivale
Small
norsknoppa 6
Gnaphalium norvegicum
Small
fjällförgätmigej 14
Myosotis decumbens
Small
lappljung 6
Phyllodoce caerulea
Small
fjälltätört 15
Pinguicula alpina
Small
tätört 16
Pinguicula vulgaris
Small
vårfingerört 17
Potentilla crantzii
Small
fjällsmörblomma 18
Ranunculus nivalis
Small
lapsk alpros 19
Rhododendron lapponicum
Small
åkerbär 6
Rubus arcticus
Small
hjortron 20
Rubus chamaemorus
Small
dvärgvide 6
Salix herbacea
Small
nätvide 21
Salix reticulata
Small
fjällskära 6
Saussurea alpina
Small
purpurbräcka 22
Saxifraga oppositifolia
Small
fjällglim 23
Silene acaulis
Small
rödblära 13
Silene dioica
Small
fjällruta 24
Thalictrum alpinum
Small
björnbrodd 25
Tofieldia pusilla
Small
skogsstjärna 26
Lysimachia europaea
Small
smörbollar 22
Trollius europaeus
blåbär
Vaccinium myrtillus
Small
fjällviol 20
Viola biflora

Edited by Keith W. Larson and hannah_marie, some rights reserved (CC BY-SA)

Photo Credits

 • 1. (c) Steve Guttman, some rights reserved (CC BY-NC-ND)
 • 2. (c) Kingsbrae Garden, some rights reserved (CC BY-NC-SA)
 • 3. (c) Biopix, some rights reserved (CC BY-NC)
 • 4. (c) Wikimedia Commons, some rights reserved (CC BY)
 • 5. (c) botanygirl, some rights reserved (CC BY), uploaded by botanygirl
 • 6. (c) Kari Pihlaviita, some rights reserved (CC BY-NC)
 • 7. (c) Alastair Rae, some rights reserved (CC BY-SA)
 • 8. (c) Gravitywave, some rights reserved (CC BY-NC-SA)
 • 9. (c) Phil Sellens, some rights reserved (CC BY)
 • 10. (c) Josh*m, some rights reserved (CC BY-NC-SA)
 • 11. (c) Hörður Kristinsson, some rights reserved (CC BY-NC)
 • 12. (c) Tero Laakso, some rights reserved (CC BY-SA)
 • 13. (c) AnneTanne, some rights reserved (CC BY-NC-SA)
 • 14. (c) Torsten Eriksson, some rights reserved (CC BY-NC)
 • 15. (c) Giorgio___, some rights reserved (CC BY-NC-SA)
 • 16. (c) José María Escolano, some rights reserved (CC BY-NC-SA)
 • 17. (c) c michael hogan, some rights reserved (CC BY-NC-SA)
 • 18. (c) mikkohei13, some rights reserved (CC BY), uploaded by mikkohei13
 • 19. (c) Don Henise, some rights reserved (CC BY)
 • 20. (c) Jörg Hempel, some rights reserved (CC BY-SA)
 • 21. (c) Peter Fenďa, some rights reserved (CC BY-NC-ND)
 • 22. (c) Joan Simon, some rights reserved (CC BY-SA)
 • 23. (c) Lars Falkdalen Lindahl, some rights reserved (CC BY-NC-SA)
 • 24. (c) M. Goff, some rights reserved (CC BY-NC-SA)
 • 25. (c) Tim Waters, some rights reserved (CC BY-NC-ND)
 • 26. (c) Shandchem, some rights reserved (CC BY-ND)

Is this inappropriate, spam, or offensive? Add a Flag