Κοντόφτερος καρχαρίας

Carcharhinus brevipinna

Πληροφορίες: 5

Επικινδυνότητα: Ακίνδυνο είδος
Κατάσταση διατήρησης (IUCN): Near Threatened

Noμοθεσίες που τον προστατεύουν:
​-

​Βιολογία:
Είναι υφαλόφιδο είδος.
Ζει σε βάθος από 0 έως 100 μέτρα.
Μπορεί να φτάσει σε μήκος τα 300 εκατοστά. Κοινό του μήκος είναι τα 250 εκ.
Ενηλικιώνεται στα 210 εκ. (το οποίο αντιστοιχεί για τα αρσενικά περίπου στα 4-5 χρόνια και για τα θηλυκά στα 7-8 χρόνια)
Άγνωστο πόσα χρόνια ζει.
Μέγιστο βάρος που έχει καταγραφεί είναι τα 89,7 κιλά.
Τρέφεται με ψάρια, μικρούς καρχαρίες, σουπιές, καλαμάρια και χταπόδια.

Αναπαραγωγή:
Είναι ζωοτόκο είδος.
Γεννάει 3 με 20 μικρά.
Τα νεογνά έχουν μήκος 60 με 80 εκ.

Sources and Credits

  1. (c) FishWise Professional, some rights reserved (CC BY-NC-SA), https://www.fishwisepro.com/pics/jpg/037123F000164W000006.jpg
  2. (c) cmus, some rights reserved (CC BY-NC), http://www.inaturalist.org/photos/2115428
  3. (c) Robertson Ross, some rights reserved (CC BY-NC-SA), https://biogeodb.stri.si.edu/caribbean/resources/img/images/species/96_2282.jpg
  4. (c) Robertson Ross, some rights reserved (CC BY-NC-SA), https://biogeodb.stri.si.edu/caribbean/resources/img/images/species/96_3115.jpg
  5. (c) Chris Taklis, some rights reserved (CC BY-SA)

More Info

iNat Map