Καρχαρίνος σκοτεινόχρωμος

Carcharhinus obscurus

Πληροφορίες: 6

Επικινδυνότητα: Επικίνδυνο είδος
Κατάσταση διατήρησης (IUCN): Data Deficient

Noμοθεσίες που τον προστατεύουν:
​-

​Βιολογία:
Είναι υφαλόφιδο είδος.
Ζει σε βάθος από 0 έως 400 μέτρα. Συνήθως από 200 έως 400 μέτρα.
Μπορεί να φτάσει σε μήκος τα 420 εκατοστά. Κοινό του μήκος είναι τα 250 εκ.
Ενηλικιώνεται στα 235 εκ. (το οποίο αντιστοιχεί για τα αρσενικά περίπου στα 19 χρόνια και για τα θηλυκά στα 21 χρόνια)
Μπορεί να ζήσει μέχρι 40 χρονών.
Μέγιστο βάρος που έχει καταγραφεί είναι τα 346,5 κιλά.
Τρέφεται με ψάρια, καρχαρίες, σαλάχια, κεφαλόποδα, γαστροπόδαρα, καρκινοειδή, απορρίμματα θηλαστικών και ανόργανα αντικείμενα.

Αναπαραγωγή:
Είναι ζωοτόκο είδος.
Γεννάει 3 με 14 μικρά.
Τα νεογνά έχουν μήκος 70 με 100 εκ.​

Sources and Credits

  1. (c) Richard Ling, some rights reserved (CC BY-NC-ND), https://www.flickr.com/photos/rling/14306363598/
  2. (c) stephencoutts, some rights reserved (CC BY-NC), https://www.inaturalist.org/photos/10587176
  3. (c) Robertson Ross, some rights reserved (CC BY-NC-SA), https://biogeodb.stri.si.edu/caribbean/resources/img/images/species/98_2284.jpg
  4. (c) Robertson Ross, some rights reserved (CC BY-NC-SA), https://biogeodb.stri.si.edu/caribbean/resources/img/images/species/98_3117.jpg
  5. (c) Steve Garner, some rights reserved (CC BY), http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Carcharhinus_obscurus_gold_coast.jpg
  6. (c) Chris Taklis, some rights reserved (CC BY-SA)

More Info

iNat Map