Σταχτοκαρχαρίας

Carcharhinus plumbeus

Πληροφορίες: 6

Επικινδυνότητα: Ακίνδυνο είδος
Κατάσταση διατήρησης (IUCN): Endangered

Noμοθεσίες που τον προστατεύουν:
​-

​Βιολογία:
Είναι βενθοπελαγικό είδος.
Ζει σε βάθος από 0 έως 500 μέτρα. Συνήθως από 20 έως 65 μέτρα.
Μπορεί να φτάσει σε μήκος τα 250 εκατοστά. Κοινό του μήκος είναι τα 200 εκ.
Ενηλικιώνεται από τα 126 μέχρι τα 183 εκ.
Μπορεί να ζήσει μέχρι 34 χρονών.
Μέγιστο βάρος που έχει καταγραφεί είναι τα 117,9 κιλά.
Τρέφεται με ψάρια, μικρούς καρχαρίες, σαλάχια, κεφαλόποδα, γαρίδες και γαστροπόδαρα.

Αναπαραγωγή:
Είναι ζωοτόκο είδος.
Γεννάει 1 με 14 μικρά.
Τα νεογνά έχουν μήκος 56 με 75 εκ.​​

Sources and Credits

  1. D Ross Robertson, no known copyright restrictions (public domain), http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Carcharhinus_plumbeus_SI.jpg
  2. (c) BJ Stacey, some rights reserved (CC BY-NC), http://www.flickr.com/photos/finaticphotography/8291109267/
  3. (c) Joe Boyd, some rights reserved (CC BY-SA), http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Carcharhinus_plumbeus_maui_ocean_center.jpg
  4. D Ross Robertson, no known copyright restrictions (public domain), http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Carcharhinus_plumbeus_lower_teeth.jpg
  5. D Ross Robertson, no known copyright restrictions (public domain), http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Carcharhinus_plumbeus_upper_teeth.jpg
  6. (c) Chris Taklis, some rights reserved (CC BY-SA)

More Info

iNat Map