Ταυροκαρχαρίας

Carcharias taurus

Πληροφορίες: 7

Επικινδυνότητα: Επικίνδυνο είδος
Κατάσταση διατήρησης (IUCN): Critical Endangered

Noμοθεσίες που τον προστατεύουν:
​Αρ. Πρωτ. 4531/83795/20-7-2016 έγγραφο της Δ/ΝΣΗΣ Αλιευτικής Πολιτικής και Αλ. Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
GFCM 36/2012/3​

​Βιολογία:
Είναι υφαλόφιλο είδος.
Ζει σε βάθος από 1 έως 191 μέτρα. Συνήθως από 15 έως 25 μέτρα.
Μπορεί να φτάσει σε μήκος τα 330 εκατοστά. Κοινό του μήκος είναι τα 250 εκ.
Ενηλικιώνονται τα αρσενικά στα 7 χρόνια (1,9 μέτρα) και τα θηλυκά στα 10 χρόνια (2,1 μέτρα).
Μπορεί να ζήσει περισσότερα από 40 χρόνια.
Μέγιστο βάρος που έχει καταγραφεί είναι τα 158,8 κιλά.
Τρέφεται με ψάρια, μικρούς καρχαρίες, σαλάχια, καλαμάρια, καβούρια και αστακούς.

Αναπαραγωγή:
Είναι ωοζωοτόκο είδος.
Γεννάει 16 με 23 μικρά. Επιβιώνουν συνήθως μόνο τα 2 λόγω κανιβαλισμού.
Τα νεογνά έχουν μήκος 100 εκ.​​​

Sources and Credits

  1. (c) Richard Ling, some rights reserved (CC BY-NC-ND), https://www.flickr.com/photos/rling/6551082241/
  2. (c) Tony Strazzari, some rights reserved (CC BY-NC), https://www.inaturalist.org/photos/20062281
  3. (c) Tony Strazzari, some rights reserved (CC BY-NC), https://www.inaturalist.org/photos/20062287
  4. (c) Robertson Ross, some rights reserved (CC BY-NC-SA), https://biogeodb.stri.si.edu/caribbean/resources/img/images/species/2674_2383.jpg
  5. (c) Robertson Ross, some rights reserved (CC BY-NC-SA), https://biogeodb.stri.si.edu/caribbean/resources/img/images/species/2674_3106.jpg
  6. (c) Robertson Ross, some rights reserved (CC BY-NC-SA), https://biogeodb.stri.si.edu/caribbean/resources/img/images/species/2674_3109.jpg
  7. (c) Chris Taklis, some rights reserved (CC BY-SA)

More Info

iNat Map