Λευκός καρχαρίας

Carcharodon carcharias

Πληροφορίες: 6

Επικινδυνότητα: Επικίνδυνο είδος
Κατάσταση διατήρησης (IUCN): Critical Endangered

Noμοθεσίες που τον προστατεύουν:
​ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθμ. 43/2014,
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθμ. 72/2016,
Διεθνής Σύμβαση CITES,
Αρ. Πρωτ. 4531/83795/20-7-2016 έγγραφο της Δ/ΝΣΗΣ Αλιευτικής Πολιτικής και Αλ. Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων,
GFCM 36/2012/3​
​​
​Βιολογία:
Είναι πελαγικό είδος.
Ζει σε βάθος από 0 έως 1200 μέτρα. Συνήθως από 0 έως 250 μέτρα.
Μπορεί να φτάσει σε μήκος τα 541 εκατοστά.
Ενηλικιώνεται από τα 450 μέχρι τα 500 εκ. (το οποίο αντιστοιχεί για τα αρσενικά περίπου στα 10-12 χρόνια και για τα θηλυκά στα 14-16 χρόνια)
Μπορεί να ζήσει μέχρι 36 χρονών.
Άγνωστο πόσα κιλά μπορεί να φτάσει.
Τρέφεται με ψάρια, καρχαρίες, σαλάχια, φώκιες, δελφίνια, θαλασσοπούλια, καλαμάρια, χταπόδια, καβούρια και φάλαινες.

Αναπαραγωγή:
Είναι ωοζωοτόκο είδος.
Γεννάει 7 με 14 μικρά.
Τα νεογνά έχουν μήκος 120 με 150 εκ.​​​

Sources and Credits

  1. (c) stephencoutts, some rights reserved (CC BY-NC), https://www.inaturalist.org/photos/10571121
  2. (c) Terry Goss, some rights reserved (CC BY-NC-SA), http://www.flickr.com/photos/96584741@N00/226731799
  3. Sharkdiver.com, no known copyright restrictions (public domain), https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0e/Carcharodon_carcharias.jpg/460px-Carcharodon_carcharias.jpg
  4. (c) Robertson Ross, some rights reserved (CC BY-NC-SA), https://biogeodb.stri.si.edu/caribbean/resources/img/images/species/49_2293.jpg
  5. (c) Robertson Ross, some rights reserved (CC BY-NC-SA), https://biogeodb.stri.si.edu/caribbean/resources/img/images/species/49_3124.jpg
  6. (c) Chris Taklis, some rights reserved (CC BY-SA)

More Info

iNat Map