Μελανόστομος

Galeus melastomus

Πληροφορίες: 3

Επικινδυνότητα: Ακίνδυνο είδος
Κατάσταση διατήρησης (IUCN): Least Concern

Noμοθεσίες που τον προστατεύουν:
-

​Βιολογία:
Είναι βενθικό είδος.
Ζει σε βάθος από 55 έως 1873 μέτρα. Συνήθως από 150 έως 1200 μέτρα.
Μπορεί να φτάσει σε μήκος τα 90 εκατοστά. Κοινό μήκος είναι τα 50 εκ.
Ενηλικιώνεται από τα 56 μέχρι τα 64,7 εκ. (το οποίο αντιστοιχεί περίπου στα 4 χρόνια)
Μπορεί να ζήσει σχεδόν μέχρι 6 χρονών.
​Μέγιστο βάρος που έχει καταγραφεί είναι 1,4 κιλά.
Τρέφεται με μικρά ψάρια, αρθρόποδα, γαρίδες και κεφαλόποδα, αλλά και άλλα μικρά ελασμοβράγχια.

Αναπαραγωγή:
Είναι ωοτόκο είδος.
Γεννάει 13 μικρά.

Sources and Credits

  1. (c) Gonzalo Mucientes Sandoval, some rights reserved (CC BY-NC-ND), https://www.inaturalist.org/photos/11736772
  2. Irvin Kilde, no known copyright restrictions (public domain), http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Galeus_melastomus_017.jpg
  3. (c) Chris Taklis, some rights reserved (CC BY-SA)

More Info

iNat Map