Επταβράγχιος

Heptranchias perlo

Πληροφορίες: 4

Επικινδυνότητα: Ακίνδυνο είδος
Κατάσταση διατήρησης (IUCN): Data Deficient

Noμοθεσίες που τον προστατεύουν:
​ΠΔ 67/1981
Εγκύκλιος ΥΠΕΚΑ 127703/602/18-02-2013

​Βιολογία:
Είναι βαθυπελαγικό είδος.
Ζει σε βάθος από 0 έως 1000 μέτρα. Συνήθως από 180 έως 450 μέτρα.
Μπορεί να φτάσει σε μήκος τα 140 εκατοστά. Κοινό μήκος είναι τα 100 εκ.
Ενηλικιώνεται από τα 75 μέχρι τα 98 εκ.
Άγνωστο πόσα χρόνια ζει.
Άγνωστο πόσα κιλά μπορεί να φτάσει.
​Τρέφεται με ψάρια, μικρούς καρχαρίες, σαλάχια, γαρίδες, καβούρια, αστακούς, καλαμάρια και σουπιές.

Αναπαραγωγή:
Είναι ωοζωοτόκο είδος.
Γεννάει 9 με 20 μικρά.
Τα νεογνά έχουν μήκος περίπου 25 εκ.

Sources and Credits

  1. (c) Tambja, some rights reserved (CC BY-SA), https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2e/Heptranchias_perl.JPG
  2. SEFSC Pascagoula Laboratory; Collection of Brandi Noble, NOAA/NMFS/SEFSC., no known copyright restrictions (public domain), https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/15/Sharpnose_sevengill_shark_%28_Heptranchias_perlo_%29.jpg
  3. (c) K.V. Akhilesh, some rights reserved (CC BY), https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/26/Heptranchias_perlo_cochin.jpg
  4. (c) Chris Taklis, some rights reserved (CC BY-SA)

More Info

iNat Map