Λάμια

Lamna nasus

Πληροφορίες: 5

Επικινδυνότητα: Επικίνδυνο είδος
Κατάσταση διατήρησης (IUCN): Critical Endangered

Noμοθεσίες που τον προστατεύουν:
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθμ. 43/2014,
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθμ. 72/2016,
Διεθνής Σύμβαση CITES
​Αρ. Πρωτ. 4531/83795/20-7-2016 έγγραφο της Δ/ΝΣΗΣ Αλιευτικής Πολιτικής και Αλ. Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
​Σύμβαση της Βαρκελώνης
GFCM 36/2012/3​

​Βιολογία:
Είναι πελαγικό είδος.
Ζει σε βάθος από 0 έως 715 μέτρα.
Μπορεί να φτάσει σε μήκος τα 350 εκατοστά. Κοινό μήκος είναι τα 244 εκ.
Ενηλικιώνεται περίπου στα 175 εκ. (το οποίο αντιστοιχεί για τα αρσενικά περίπου στα 7-8 χρόνια και για τα θηλυκά στα 20 χρόνια)
Μπορεί να ζήσει μέχρι 30 χρονών.
​Μέγιστο βάρος που έχει καταγραφεί είναι 230 κιλά.
Τρέφεται με ψάρια, άλλους καρχαρίες και καλαμάρια.

Αναπαραγωγή:
Είναι ωοζωοτόκο είδος.
Γεννάει 1 με 5 μικρά. Συνήθως 4 μικρά.
Τα νεογνά έχουν μήκος 60 με 80 εκ.​​​​​​​

Sources and Credits

  1. NOAA, no known copyright restrictions (public domain), https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/77/Lamna_nasus_noaa.jpg
  2. NOAA, no known copyright restrictions (public domain), http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lamna_nasus_hooked.jpg
  3. (c) Robertson Ross, some rights reserved (CC BY-NC-SA), https://biogeodb.stri.si.edu/caribbean/resources/img/images/species/4649_2348.jpg
  4. (c) Robertson Ross, some rights reserved (CC BY-NC-SA), https://biogeodb.stri.si.edu/caribbean/resources/img/images/species/4649_3170.jpg
  5. (c) Chris Taklis, some rights reserved (CC BY-SA)

More Info

iNat Map