Γριζογαλέος​

Mustelus mustelus

Πληροφορίες: 6

Επικινδυνότητα: Aκίνδυνο είδος
Κατάσταση διατήρησης (IUCN): Vulnerable

Noμοθεσίες που τον προστατεύουν:

​Βιολογία:
Είναι βενθοπελαγικό είδος.
Ζει σε βάθος από 5 έως 624 μέτρα. Συνήθως από 5 έως 50 μέτρα.
Μπορεί να φτάσει σε μήκος τα 200 εκατοστά. Κοινό μήκος είναι τα 100 εκ.
Ενηλικιώνεται περίπου στα 70 με 80 εκ.
Μπορεί να ζήσει μέχρι 24 χρονών.
Άγνωστο πόσα κιλά μπορεί να φτάσει.
Τρέφεται κυρίως με καρκινοειδή, αλλά και με ψάρια και με κεφαλόποδα.

Αναπαραγωγή:
Είναι ζωοτόκο είδος.
Γεννάει 4 με 17 μικρά.
Τα νεογνά έχουν μήκος περίπου 39 εκ.

Sources and Credits

  1. (c) anonymous, some rights reserved (CC BY-NC), http://www.biopix.com/PhotosMedium/JCS%20Mustelus%20mustelus%2041507.jpg
  2. (c) Wendy, some rights reserved (CC BY-NC), https://www.inaturalist.org/photos/15990377
  3. D Ross Robertson, no known copyright restrictions (public domain), http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mustelus_henlei_teeth.jpg
  4. D Ross Robertson, no known copyright restrictions (public domain), http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mustelus_mento_lower_teeth.jpg
  5. D Ross Robertson, no known copyright restrictions (public domain), http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mustelus_henlei_jaws.jpg
  6. (c) Chris Taklis, some rights reserved (CC BY-SA)

More Info

iNat Map