Αγριοκαρχαρίας

Odontaspis ferox

Πληροφορίες: 6

Επικινδυνότητα: Ακίνδυνο είδος
Κατάσταση διατήρησης (IUCN): Critical Endangered

Noμοθεσίες που τον προστατεύουν:
Αρ. Πρωτ. 4531/83795/20-7-2016 έγγραφο της Δ/ΝΣΗΣ Αλιευτικής Πολιτικής και Αλ. Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
GFCM 36/2012/3​

​Βιολογία:
Είναι βενθοπελαγικό είδος.
Ζει σε βάθος από 10 έως 2000 μέτρα. Συνήθως από 13 έως 880 μέτρα.
Μπορεί να φτάσει σε μήκος τα 450 εκατοστά.
Ενηλικιώνεται περίπου στα 200 με 350 εκ. (το οποίο αντιστοιχεί για τα αρσενικά περίπου στα 4-5 χρόνια και για τα θηλυκά στα 6 χρόνια)
Μπορεί να ζήσει μέχρι 20,5 χρονών.
​Μέγιστο βάρος που έχει καταγραφεί είναι 289 κιλά.
Τρέφεται με ψάρια, καλαμάρια και καρκινοειδή.

Αναπαραγωγή:
Είναι ωοζωοτόκο είδος.
Γεννάει 2 μικρά.
Τα νεογνά έχουν μήκος 105 εκ.​​​​​​​ ή και μεγαλύτερο.

Sources and Credits

  1. NOAA Ocean Explorer, no known copyright restrictions (public domain), https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/42/Odontaspis_ferox.jpg
  2. (c) NOAA Photo Library, some rights reserved (CC BY), https://www.flickr.com/photos/noaaphotolib/24856702487/
  3. (c) Robertson Ross, some rights reserved (CC BY-NC-SA), https://biogeodb.stri.si.edu/caribbean/resources/img/images/species/31_2333.jpg
  4. (c) Robertson Ross, some rights reserved (CC BY-NC-SA), https://biogeodb.stri.si.edu/caribbean/resources/img/images/species/31_2336.jpg
  5. (c) Robertson Ross, some rights reserved (CC BY-NC-SA), https://biogeodb.stri.si.edu/caribbean/resources/img/images/species/31_3160.jpg
  6. (c) Chris Taklis, some rights reserved (CC BY-SA)

More Info

iNat Map