Γαλάζιος καρχαρίας

Prionace glauca

Πληροφορίες: 6

Επικινδυνότητα: Επικίνδυνο είδος
Κατάσταση διατήρησης (IUCN): Critical Endangered

Noμοθεσίες που τον προστατεύουν:
Εγκύκλιος ΥΠΕΚΑ 127703/602/18-02-2013

​Βιολογία:
Είναι πελαγικό είδος.
Ζει σε βάθος από 1 έως 1000 μέτρα. Συνήθως από 80 έως 220 μέτρα.
Μπορεί να φτάσει σε μήκος τα 400 εκατοστά. Κοινό μήκος είναι τα 335 εκ.
Ενηλικιώνεται περίπου στα 170 με 221 εκ. (το οποίο αντιστοιχεί για τα αρσενικά περίπου στα 4-6 χρόνια και για τα θηλυκά στα 5-7 χρόνια)
Μπορεί να ζήσει μέχρι 20 χρονών.
​Μέγιστο βάρος που έχει καταγραφεί είναι 205,9 κιλά.
Τρέφεται με ψάρια, μικρούς καρχαρίες, καλαμάρια, πελαγικά κόκκινα καβούρια, κουφάρια από κητώδη και μερικές φορές θαλασσοπούλια και σκουπίδια.

Αναπαραγωγή:
Είναι ζωοτόκο είδος.
Γεννάει 4 με 63 μικρά (έχει υπάρξει καταγραφή και με 135 μικρά). Συνήθως 15 με 30 μικρά.
Τα νεογνά έχουν μήκος 35 με 44 εκ.​​​​​​​

Sources and Credits

  1. Mark Conlin, SWFSC Large Pelagics Program, no known copyright restrictions (public domain), https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5f/Prionace_glauca_by_mark_conlin.JPG
  2. Mark Conlin/NMFS, no known copyright restrictions (public domain), https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ea/Prionace_glauca_1.jpg
  3. (c) cabowhale, some rights reserved (CC BY-NC), http://www.inaturalist.org/photos/1889230
  4. (c) Robertson Ross, some rights reserved (CC BY-NC-SA), https://biogeodb.stri.si.edu/caribbean/resources/img/images/species/109_2288.jpg
  5. (c) Robertson Ross, some rights reserved (CC BY-NC-SA), https://biogeodb.stri.si.edu/caribbean/resources/img/images/species/109_3119.jpg
  6. (c) Chris Taklis, some rights reserved (CC BY-SA)

More Info

iNat Map