Πριονοδοντοκαρχαρίας

Rhizoprionodon acutus

Πληροφορίες: 4

Επικινδυνότητα: Ακίνδυνο είδος
Κατάσταση διατήρησης (IUCN): Least Concern

Noμοθεσίες που τον προστατεύουν:

​Βιολογία:
Είναι βενθοπελαγικό είδος.
Ζει σε βάθος από 1 έως 200 μέτρα.
Μπορεί να φτάσει σε μήκος τα 175 εκατοστά. Κοινό μήκος είναι τα 110 εκ.
Ενηλικιώνεται περίπου στα 70 με 80 εκ. (το οποίο αντιστοιχεί περίπου στα 2-3 χρόνια)
Μπορεί να ζήσει μέχρι 8 χρονών.
​Μέγιστο βάρος που έχει καταγραφεί είναι 5 κιλά.
Τρέφεται με μικρά πελαγικά και βενθικά ψάρια, κεφαλόποδα και άλλα ασπόνδυλα.

Αναπαραγωγή:
Είναι ζωοτόκο είδος.
Γεννάει 2 με 8 μικρά. Συνήθως 2 με 5 μικρά.
Τα νεογνά έχουν μήκος 25 με 39 εκ.​​​​​​​​

Sources and Credits

  1. (c) Fundación Tierra Ibérica, some rights reserved (CC BY-NC), http://www.inaturalist.org/photos/1471249
  2. (c) Kevin Long, some rights reserved (CC BY-NC), https://www.inaturalist.org/photos/14186823
  3. (c) Kevin Long, some rights reserved (CC BY-NC), https://www.inaturalist.org/photos/14156788
  4. (c) Chris Taklis, some rights reserved (CC BY-SA)

More Info

iNat Map