Γατοψαράκι

Scyliorhinus stellaris

Πληροφορίες: 5

Επικινδυνότητα: Ακίνδυνο είδος
Κατάσταση διατήρησης (IUCN): Near Threatened

Noμοθεσίες που τον προστατεύουν:

​Βιολογία:
Είναι υφαλόφιλο είδος.
Ζει σε βάθος από 1 έως 400 μέτρα. Συνήθως από 20 έως 63 μέτρα.
Μπορεί να φτάσει σε μήκος τα 170 εκατοστά. Κοινό μήκος είναι τα 125 εκ.
Ενηλικιώνεται περίπου στα 77 με 79 εκ.
Μπορεί να ζήσει μέχρι 19 χρονών.
Άγνωστο πόσα κιλά μπορεί να φτάσει.
Τρέφεται με μαλάκια, καρκινοειδή και βενθοπελαγικά ψάρια.

Αναπαραγωγή:
Είναι ωοτόκο είδος.
Γεννάει 1 μικρό κάθε χρόνο.
Τα νεογνά έχει μήκος 16 εκ.​​​​​​​

Sources and Credits

  1. (c) Alfiero Brisotto, some rights reserved (CC BY-NC-SA), http://www.flickr.com/photos/44271895@N08/4210331513
  2. (c) tamsynmann, some rights reserved (CC BY-NC), https://www.inaturalist.org/photos/10216518
  3. (c) Stephanie Marsh, some rights reserved (CC BY-NC), http://www.inaturalist.org/photos/845370
  4. (c) James McCulloch, some rights reserved (CC BY-NC), http://www.inaturalist.org/photos/2192686
  5. (c) Chris Taklis, some rights reserved (CC BY-SA)

More Info

iNat Map