Κεντρόνι

Squalus acanthias

Πληροφορίες: 5

Επικινδυνότητα: Ακίνδυνο είδος
Κατάσταση διατήρησης (IUCN): Endangered

Noμοθεσίες που τον προστατεύουν:
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθμ. 43/2014

​Βιολογία:
Είναι υφάλμυρο βενθοπελαγικό είδος.
Ζει σε βάθος από 0 έως 1460 μέτρα. Συνήθως από 50 έως 300 μέτρα.
Μπορεί να φτάσει σε μήκος τα 160 εκατοστά. Κοινό μήκος είναι τα 100 εκ.
Ενηλικιώνεται περίπου στα 69 με 100 εκ.
Μπορεί να ζήσει μέχρι 75 χρονών.
​Μέγιστο βάρος που έχει καταγραφεί είναι 9,1 κιλά.
Τρέφεται με ποικιλία ειδών, όπως μέδουσες, καλαμάρια, σκουμπριά και ρέγγες, διάφορα βενθικά ψάρια, γαρίδες, καβούρια και ακόμη και αγγούρια της θάλασσας.

Αναπαραγωγή:
Είναι ωοζωοτόκο είδος.
Γεννάει 1 με 21 μικρά.
Τα νεογνά έχουν μήκος 18 με 30 εκ.​​​​​​​​​

Sources and Credits

  1. Doug Costa, NOAA/SBNMS, no known copyright restrictions (public domain), http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Squalus_acanthias_stellwagen.jpg
  2. (c) Sergi, some rights reserved (CC BY-SA), http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Spiny_dogfish_hokitika.jpg
  3. D Ross Robertson, no known copyright restrictions (public domain), http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Squalus_acanthias_upper_teeth.jpg
  4. D Ross Robertson, no known copyright restrictions (public domain), http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Squalus_acanthias_lower_teeth.jpg
  5. (c) Chris Taklis, some rights reserved (CC BY-SA)

More Info

iNat Map