Γκριζοκεντρόνι

Squalus blainville

Πληροφορίες: 4

Επικινδυνότητα: Ακίνδυνο είδος
Κατάσταση διατήρησης (IUCN): Data Deficient

Noμοθεσίες που τον προστατεύουν:

​Βιολογία:
Είναι υφάλμυρο βενθικό είδος.
Ζει σε βάθος από 16 έως 780 μέτρα.
Μπορεί να φτάσει σε μήκος τα 100 εκατοστά.
Ενηλικιώνεται περίπου στα 45 με 65 εκ. (το οποίο αντιστοιχεί για τα αρσενικά περίπου στα 4-9 χρόνια και για τα θηλυκά στα 5-10 χρόνια)
Μπορεί να ζήσει μέχρι 19,50 χρονών.
​Μέγιστο βάρος που έχει καταγραφεί είναι 1,7 κιλά.
Τρέφεται με ψάρια, καβούρια, αστακούς και χταπόδια.

Αναπαραγωγή:
Είναι ωοζωοτόκο είδος.
Γεννάει 3 με 4 μικρά.
Τα νεογνά έχουν μήκος περίπου στα 23 εκ.​​​​​​​​​

Sources and Credits

  1. (c) Mariano García Rodríguez, some rights reserved (CC BY), http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Squalus_blainville.jpg
  2. (c) Duarte Frade, some rights reserved (CC BY), http://www.inaturalist.org/photos/3049959
  3. (c) FAO, some rights reserved (CC BY-NC), http://d1iraxgbwuhpbw.cloudfront.net/images/species/sqbla_u0.gif
  4. (c) Chris Taklis, some rights reserved (CC BY-SA)

More Info

iNat Map