Λαγοκέφαλος

Lagocephalus sceleratus

Περιγραφή: 4

Ο Lagocephalus sceleratus, είναι είδος της οικογένειας Tetraodontidae.
Εντοπίζεται σε βάθη από 8 μέχρι 180 μέτρα. Συνήθως από 18 με 100 μέτρα.
Μπορεί να φτάσει μέχρι τα 110 εκατοστά, ενώ κοινό μήκος φαίνεται να είναι τα 40 εκατοστά.
Μέγιστο βάρος που έχει καταγραφεί είναι τα 7 κιλά.
Τρέφεται με ψάρια, μαλάκια και καρκινοειδή. Επίσης τρέφεται με χταπόδια και σουπιές.

Είναι ωοτόκο είδος.

Sources and Credits

  1. (c) WorldFish Center - FishBase, some rights reserved (CC BY-NC), http://d1iraxgbwuhpbw.cloudfront.net/images/species/lasce_u3.jpg
  2. (c) maynouf, some rights reserved (CC BY-NC), http://www.inaturalist.org/photos/1518492
  3. (c) Martin, some rights reserved (CC BY), http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lagocephalus_sceleratus.jpg
  4. (c) Chris Taklis, some rights reserved (CC BY-SA)

More Info

iNat Map