Icon
Photos / Sounds
Species / Taxon Name
Observer
Place
Actions

Photos / Sounds

What

White Saddle Helvella crispa

Observer

vilmag

Date

August 27, 2019 12:07 PM +03

Description

Garbanotoji alvytė

Photos / Sounds

Square

What

Northern Cinnabar Polypore Pycnoporus cinnabarinus

Observer

vilmag

Date

the past
Fungi

Photos / Sounds

Square

What

Fungi Including Lichens Kingdom Fungi

Observer

vilmag

Date

August 8, 2019 10:16 AM +03

Description

Stambusis nuosėdis. Beržyne

Photos / Sounds

Square

What

Shield Lichen Parmelia sulcata

Observer

vilmag

Date

July 31, 2019 12:50 PM +03

Photos / Sounds

Square

What

Dotted Ribbon Lichen Ramalina fastigiata

Observer

vilmag

Date

July 31, 2019 12:50 PM +03

Photos / Sounds

Square

What

Rosette Lichens Genus Physcia

Observer

vilmag

Date

July 31, 2019 12:49 PM +03

Description

Gal Physcia semipinnata?

Photos / Sounds

Square

What

Dotted Ribbon Lichen Ramalina fastigiata

Observer

vilmag

Date

July 31, 2019 12:48 PM +03

Photos / Sounds

Square

What

Lustrous Camouflage Lichen Melanohalea exasperatula

Observer

vilmag

Date

July 27, 2019 07:47 PM +03

Place

Bireliai (Google, OSM)

Description

Ta tamsiai rudai žalia/chaki spalvos kerpė.

Photos / Sounds

Square

What

Powdered Funnel Lichen Cladonia cenotea

Observer

vilmag

Date

July 27, 2019 07:43 PM +03

Place

Bireliai (Google, OSM)

Photos / Sounds

Square

What

Varied Rag Lichen Platismatia glauca

Observer

vilmag

Date

July 27, 2019 07:47 PM +03

Place

Bireliai (Google, OSM)

Photos / Sounds

Square

What

Tree Moss Pseudevernia furfuracea

Observer

vilmag

Date

July 27, 2019 07:47 PM +03

Place

Bireliai (Google, OSM)

Photos / Sounds

Square

What

Oakmoss Evernia prunastri

Observer

vilmag

Date

July 20, 2019 10:35 AM +03

Photos / Sounds

Square

What

Hooded Tube Lichen Hypogymnia physodes

Observer

vilmag

Date

July 8, 2019 09:44 AM +03

Description

Putlusis plynkežis

Photos / Sounds

Square

What

Powdery Twig Lichen Ramalina pollinaria

Observer

vilmag

Date

July 19, 2019 12:07 PM +03

Photos / Sounds

Square

What

Farinose Cartilage Lichen Ramalina farinacea

Observer

vilmag

Date

July 19, 2019 12:07 PM +03

Photos / Sounds

Observer

vilmag

Date

July 19, 2019 12:48 PM +03

Description

Taurinis platkežis

Photos / Sounds

Square

What

Pixie Cup Lichens Genus Cladonia

Observer

vilmag

Date

July 20, 2019 10:29 AM +03

Photos / Sounds

What

Powder-headed Tube Lichen Hypogymnia tubulosa

Observer

vilmag

Date

July 20, 2019 10:30 AM +03

Photos / Sounds

Square

Observer

vilmag

Date

November 27, 2018 10:51 AM SAST

Photos / Sounds

Square

Observer

vilmag

Date

November 10, 2018 03:47 PM SAST

Photos / Sounds

Square

What

Hazel Woodwart Hypoxylon fuscum

Observer

vilmag

Date

November 10, 2018 02:56 PM SAST

Photos / Sounds

Square

Observer

vilmag

Date

November 10, 2018 03:04 PM SAST

Photos / Sounds

What

Silverleaf Fungus Chondrostereum purpureum

Observer

vilmag

Date

January 24, 2019 12:28 PM SAST

Place

bireliai (Google, OSM)

Photos / Sounds

Observer

vilmag

Date

January 24, 2019 12:21 PM SAST

Place

bireliai (Google, OSM)

Photos / Sounds

Square

Observer

vilmag

Date

November 10, 2018 03:02 PM SAST

Photos / Sounds

Square

Observer

vilmag

Date

November 10, 2018 02:22 PM SAST

Photos / Sounds

What

Leafy Brain Phaeotremella foliacea

Observer

vilmag

Date

November 12, 2018 12:28 PM SAST

Photos / Sounds

What

Thin-walled Maze Polypore Daedaleopsis confragosa

Observer

vilmag

Date

the past

Description

Rauplėtasis vingurėlis

Photos / Sounds

Observer

vilmag

Date

January 2, 2019 10:50 AM SAST

Photos / Sounds

What

Witch's Butter Tremella mesenterica

Observer

vilmag

Date

December 26, 2018 11:37 AM SAST

Description

Raukšlinis žiūrytis raganos sviestas. Matyt, valgė sumuštinį skrisdama kokia ragana, kad kabo ten taip aukštai ant šakos.

Feeds: Atom