Icon
Photos / Sounds
Species / Taxon Name
Observer
Place
Actions

Photos / Sounds

Square

What

White Cheese Polypore Tyromyces chioneus

Observer

vilmag

Date

November 12, 2018 12:06 PM SAST

Description

Blyškioji baltapintė

Photos / Sounds

Square

Observer

vilmag

Date

November 27, 2018 10:51 AM SAST

Photos / Sounds

Square

Observer

vilmag

Date

November 10, 2018 03:47 PM SAST

Photos / Sounds

Square

What

Hazel Woodwart Hypoxylon fuscum

Observer

vilmag

Date

November 10, 2018 02:56 PM SAST

Photos / Sounds

Square

Observer

vilmag

Date

November 10, 2018 03:04 PM SAST

Photos / Sounds

What

Silverleaf Fungus Chondrostereum purpureum

Observer

vilmag

Date

January 24, 2019 12:28 PM SAST

Place

bireliai (Google, OSM)

Photos / Sounds

Observer

vilmag

Date

January 24, 2019 12:21 PM SAST

Place

bireliai (Google, OSM)

Photos / Sounds

Square

Observer

vilmag

Date

November 10, 2018 03:02 PM SAST

Photos / Sounds

Square

Observer

vilmag

Date

November 10, 2018 02:22 PM SAST

Photos / Sounds

What

Leafy Brain Tremella foliacea

Observer

vilmag

Date

November 12, 2018 12:28 PM SAST

Photos / Sounds

What

Thin-walled Maze Polypore Daedaleopsis confragosa

Observer

vilmag

Date

the past

Description

Rauplėtasis vingurėlis

Photos / Sounds

Observer

vilmag

Date

January 2, 2019 10:50 AM SAST

Photos / Sounds

What

Witch's Butter Tremella mesenterica

Observer

vilmag

Date

December 26, 2018 11:37 AM SAST

Description

Raukšlinis žiūrytis raganos sviestas. Matyt, valgė sumuštinį skrisdama kokia ragana, kad kabo ten taip aukštai ant šakos.

Photos / Sounds

What

Conifer-base Polypore Heterobasidion annosum

Observer

vilmag

Date

January 8, 2019 12:26 PM SAST

Description

Šakninė pintis and jaunos eglės

Photos / Sounds

What

Brown Purplepore Bracket Trichaptum fuscoviolaceum

Observer

vilmag

Date

January 8, 2019 12:37 PM SAST

Description

Pušinė kempelė

Photos / Sounds

What

Stinking Orange Oyster Phyllotopsis nidulans

Observer

vilmag

Date

January 8, 2019 12:01 PM SAST

Description

Vėduoklinė meškaitė. Nevalgoma. Augo ant eglės kelmo, prie upelio, žiemą.

Photos / Sounds

Square

Observer

vilmag

Date

September 5, 2018 04:58 PM HST

Photos / Sounds

Square

What

Splitgill Mushroom Schizophyllum commune

Observer

vilmag

Date

April 5, 2018 03:22 PM HST

Description

Paprastoji alksniabudė

Photos / Sounds

Square

What

Conifer Mazegill Gloeophyllum sepiarium

Observer

vilmag

Date

June 30, 2018 10:15 AM HST

Description

Tvorinis tinklūnas

Photos / Sounds

Square

Observer

vilmag

Date

July 6, 2018 11:21 AM HST

Photos / Sounds

Square

What

Common Mazegill Datronia mollis

Observer

vilmag

Date

July 6, 2018 11:56 AM HST

Description

Minkštoji urvuotė

Photos / Sounds

Square

What

Boletes Family Boletaceae

Observer

vilmag

Date

July 18, 2018 12:10 PM HST

Description

Kartusis baravykas, RK

Photos / Sounds

Square

What

Waxcaps Genus Hygrocybe

Observer

vilmag

Date

July 25, 2018 07:01 PM HST

Photos / Sounds

Square

What

Brown Funnel Polypore Coltricia perennis

Observer

vilmag

Date

September 5, 2018 10:35 AM HST

Description

Žiemkentė sausapintė

Photos / Sounds

Square

What

Big Smoky Bracket Bjerkandera fumosa

Observer

vilmag

Date

September 5, 2018 10:52 AM HST

Description

Kamščiapintė aprūkėlė

Photos / Sounds

Square

What

Black Trumpet Craterellus cornucopioides

Observer

vilmag

Date

September 5, 2018 04:38 PM HST

Description

Paprastasis trimitėlis

Photos / Sounds

Square

What

Brown Birch-Bolete Leccinum scabrum

Observer

vilmag

Date

September 8, 2018 01:19 PM HST

Description

Lepšė

Photos / Sounds

Square

What

Honey Mushroom Armillaria mellea

Observer

vilmag

Date

September 15, 2018 11:28 AM HST

Description

Paprastasis kelmutis

Photos / Sounds

Square

What

Bay Bolete Imleria badia

Observer

vilmag

Date

September 15, 2018 12:45 PM HST

Description

Rudakepuris aksombaravykis

Photos / Sounds

Square

What

Silverleaf Fungus Chondrostereum purpureum

Observer

vilmag

Date

November 2, 2018 08:18 AM HST

Description

Purpurinė plutpintė

Feeds: Atom