Welcome, iNaturalist Sweden! Välkommen, iNaturalist Sverige!

Today we welcome iNaturalist Sweden as the newest member of the iNaturalist Network! iNaturalist.Se is a collaboration with the SLU Swedish Species Information Centre, a national repository for, e.g., the accumulation, analysis and dissemination of information about species and habitats in Sweden. It is one of the Swedish University of Agricultural Sciences’ formal collaborative centres.

Most of the work conducted at SLU Swedish Species Information Centre fits into the Swedish University of Agricultural Sciences’ programme for Environmental Monitoring and Assessment, focusing on the long term goals of sustainable development expressed by the Parliament in, e.g., the Swedish Environmental Objectives. They work on commission from the Government and other authorities within the field of Swedish biodiversity, frequently in cooperation with various NGOs. They also conduct research in the fields of Ecology and Conservation.There is high interest in Sweden about species and nature, and that has grown even further during the pandemic. A blog post from 2019 on iNaturalist activity in Sweden shows a doubled activity compared to two years earlier. This doubled yet again with only one added year (2020). Now, in May 2021, there are now over 114,000 observations from Sweden, about half of which are research grade. We’re excited to see where 2021 will take this, and even more so with the launch of iNaturalist.Se.

Whereas we previously had @evahedstrom topping both the list of number of observations as well as number of species in Sweden, we now have @vesper, @daniel_petersen and @jensu sharing the top three positions in these lists.

We encourage anyone from Sweden to affiliate your account with iNaturalist.Se in your account settings. By affiliating with your local network site, you can receive updates about relevant iNaturalist-related news and events. Affiliation is also important for sharing data for research and conservation purposes. SLU Swedish Species Information Centre will have periodic access to the exact locations of some observations that are not otherwise visible to public:
-True coordinates of observations that you have chosen to make obscured or private (via user-selected “geoprivacy”), if you have affiliated your account with iNaturalist.Se.
-True coordinates of sensitive species from Sweden, which are otherwise automatically obscured from public view (via “taxon geoprivacy”), even if you are not affiliated with iNaturalist.Se.

About the iNaturalist Network

The iNaturalist Network now has 17 nationally-focused sites that are fully connected and interoperable with the global iNaturalist site. The sites are: Naturalista Mexico, iNaturalist Canada, iNaturalist New Zealand (formerly NatureWatchNZ), Naturalista Colombia, BioDiversity4All (Portugal), iNaturalist Panama, iNaturalist Ecuador, iNaturalist Australia, ArgentiNat (Argentina), iNaturalist Israel, iNaturalist Finland, iNaturalist Chile, iNaturalist Greece, iNaturalist Luxembourg, iNaturalist United Kingdom, iNaturalist Guatemala, and now iNaturalist Sweden. Any iNaturalist user can log in on any of the sites using their same username and password and will see the same notifications.

The iNaturalist Network model allows for localizing the iNaturalist experience to better support communities on a national scale and local leadership in the movement, without splitting the community into isolated, national sites. The iNaturalist team is grateful to the outreach, training, translations, and user support carried out through the efforts of the iNaturalist Network member institutions.


Välkommen, iNaturalist Sverige!

Idag välkomnar vi officiellt iNaturalist Sverige som den nyaste medlemmen av iNaturalist-nätverket! iNaturalist.Se är ett samarbete med SLU Artdatabanken, ett nationellt kunskapscentrum för bland annat insamling, analys och tillgängliggörande av data om Sveriges arter och naturtyper. Det är en av Sveriges lantbruksuniversitets formella centrumbildningar.

Det mesta av arbetet som utförs vid SLU Artdatabanken passar in i Sveriges lantbruksuniversitets program för Miljöövervakning och Miljöanalys, med fokus på långsiktiga mål för hållbar utveckling formulerade av riksdagen i, t.ex., Sveriges miljömål. De arbetar med uppdrag från regeringen och andra myndigheter inom området för svensk biologisk mångfald, ofta i samarbete med olika ideella föreningar. De genomför även forskning inom områdena ekologi och naturvård.Det finns ett stort allmänt intresse i Sverige för arter och natur, vilket har ökat ytterligare under pandemin. Ett blogginlägg från 2019 om iNaturalist-aktivitet i Sverige visar på en fördubblad aktivitet jämfört med två år tidigare. Detta fördubblades ytterligare på bara ett extra år (2020). Nu, i maj 2021, har vi över 114 000 observationer från Sverige, varav ungefär hälften är av forskningsklass. Det ska bli spännande att se hur det utvecklas 2021, särskilt nu med lanseringen av iNaturalist.Se.

Där vi tidigare hade @evahedstrom i toppen av både listan över antal observationer och antal arter, hittar vi nu @vesper, @daniel_petersen och @jensu på topp tre i dessa listor.

Vi uppmuntrar alla från Sverige att knyta sitt konto till iNaturalist.Se i sina kontoinställningar. Genom att knyta ditt konto till din lokala webbplats, kan du få uppdateringar om relevanta iNaturalist-relaterade nyheter och händelser. Anknytningen är också viktig för att dela data i forsknings- och naturvårdssyfte. SLU Artdatabanken kommer att ha regelbunden tillgång till de verkliga koordinaterna för en del observationer som annars inte är allmänt tillgängliga:
-Verkliga koordinater för observationer som du har valt att diffusera eller hålla dolda (via användarens val av “koordinatsekretess”), om du har knutit ditt konto till iNaturalist.Se.
-Verkliga koordinater för skyddade arter i Sverige, som annars automatiskt diffuseras för allmänheten (via “taxons koordinatsekretess”), även om du inte är knuten till iNaturalist.Se.

iNaturalist-nätverket har nu 17 nationellt fokuserade webbplatser som är helt kopplade till och kompatibla med det globala iNaturalist. Webbplatserna är: Naturalista Mexiko, iNaturalist Kanada, iNaturalist Nya Zealand (förut NatureWatchNZ), Naturalista Colombia, BioDiversity4All (Portugal), iNaturalist Panama, iNaturalist Ecuador, iNaturalist Australien, ArgentiNat (Argentina), iNaturalist Israel, iNaturalist Finland, iNaturalist Chile, iNaturalist Grekland, iNaturalist Luxemburg, iNaturalist Storbritannien, iNaturalist Guatemala, och nu iNaturalist Sverige. Alla iNaturalist-användare kan logga in på vilken som helst av dessa webbplatser med sitt användarnamn och lösenord och kommer att se samma aviseringar.

iNaturalists nätverksmodell möjliggör anpassning av iNaturalist-upplevelsen för att bättre tillgodose communityns behov på en nationell nivå, utan att för den skull dela upp den i isolerade, nationella webbplatser. iNaturalist-teamet är tacksamt för den kommunikation, översättning och användarsupport som görs av iNaturalist-nätverkets medlemmar.

Posted by carrieseltzer carrieseltzer, May 20, 2021 04:35

Comments

Thumb

Welcome!

Posted by melodi_96 3 months ago (Flag)
Thumb

Welcome, welcome, welcome!

Posted by susanhewitt 3 months ago (Flag)
Thumb

Välkommen! Synd att jag blir intresserad av natur efter att jag har flyttat från sverige, så få observationer därifrån😅

Posted by naufalurfi 3 months ago (Flag)
Thumb

Bienvenidos amigos!!!!

Posted by aztekium_tutor 3 months ago (Flag)
Thumb

Feels like iNaturalist Network membership has really ramped up lately. Welcome, Sweden!

Posted by kemper 3 months ago (Flag)
Thumb

Hej!

Posted by bobby23 2 months ago (Flag)
Thumb

Glad to have you guys join!

Posted by sciencegirl02 2 months ago (Flag)
Thumb

Thanks for all the welcomes, everyone! :)

Posted by cynips 2 months ago (Flag)

Add a Comment

Sign In or Sign Up to add comments