El Tribunal Suprem obliga a modificar el Real Decret sobre espècies invasores

En la sentència del Tribunal Suprem 637/2016 de 16 de març de 2016 s'ha instat la modificació del Real Decret 630/2013 per incloure algunes de les espècies de marcat caràcter invasor que no estaven en ell. La sentència que haurà de ser publicada en el BOE ocasionant la modificació del Real Decret s'estimen, parcialment, algunes demandes de CODA-ECOLOGISTAS EN ACCIÓN, SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ORNITOLOGÍA y la ASOCIACIÓN PARA EL ESTUDIO Y MEJORA DE LOS SALMÓNIDOS. Les espècies a considerar invasores, i que s'han introduït en el llistat del projecte invasores són:

- Batrachocytrium dendrobatidis. Es tracta d'un fong paràsit dels amfibis, especialment urodels, d'origen asiàtic però que ja està afectant nombroses espècies europees. Per a protegir les poblacions nord-americanes de salamandres i tritons s'ha prohibit la importació als EEUU d'urodels europeus.

- Undaria pinnatifida,

-Helianthus tuberosus,

- Cyprinus carpio,

-Oncorhynchus mykiss i

-Ammotragus lervia<

Per altra banda, també s'han anul·lat les disposicions addicionals cinquena i transitòria segona, així com l'autorització de noves explotacions de visó americà que establia el segon apartat de la disposició addicional sisena.

Finalment, el Salmó del Danubi (Hucho hucho) no ha estat inclòs a la relació d'espècies invasores espanyola, doncs malgrat tractar-se d'una espècie exòtica, el tribunal no ha considerat que fos invasora, doncs únicament s'ha aclimatat al riu Tormes, afluent del Duero.

Posted by eduardomartnez eduardomartnez, March 19, 2016 23:42

Comments

No comments yet.

Add a Comment

Sign In or Sign Up to add comments

Is this inappropriate, spam, or offensive? Add a Flag