Stats

Thumb
Unknown
Thumb
Unknown

El número d'espècies invasores segueix augmentant

El nombre d'invasores arreu del món ha augmentat de forma continua al llarg dels anys, i de forma més accelerada els darrers 200 anys. Un article acabat de publicar a Nature http://www.nature.com/articles/ncomms14435 mostra aquest augment, que lluny de frenar-se continua accelerant-se contínuament. Entre les causes que expliquen aquesta acceleració en la translocació d'espècies i que ja afecta prop de 16.000 espècies, destaquen els freqüents desplaçaments de grups humans, que les transporten espècies des dels llocs que visiten, però per sobre de tot, la comercialització de plantes i animals i la manca d'una estricta legislació sobre comerç internacional d'espècies vives, sovint sotmesa a legislacions contradictòria en els diversos països.
El conreu i manteniment d'espècies vegetals invasores en molts espais urbans i periurbans podria ser resolt amb més conscienciació a les Administracions Públiques sobre ...more ↓

Posted on February 18, 2017 17:09 by eduardomartnez eduardomartnez | 0 comments | Leave a comment
More Journal Posts

Current Assessments

No assessments have been added to this project yet.
View all assessments
Logo eee 15px

Recent observations View All

Loading...
More Observations

About

Localitzar, Identificar i seguir les espècies Invasores de Catalunya: Algues, Plantes o Animals.
Inicialment únicament s'incorporen les espècies que han estat declarades Invasores pels catàlegs aplicables a Catalunya:
- Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras.
- ExoCat
- Reglament d'Execució (UE) ...more ↓

Mini eduardomartnez created this project on November 17, 2015

Is this inappropriate, spam, or offensive? Add a Flag

Logo eee 15px
Embed a widget for this project on your website